Van Gogh AiR prijs voor Floor Snels

Van Gogh AiR prijs voor Floor Snels
6 juli, 2019 Ron Dirven

De Van Gogh AiR Prijs voor een eindexamenkandidaat van kunstacademie AKV|St Joost is op 5 juli 2019 uitgereikt aan Floor Snels. De prijs omvat een residentie in het gastatelier van het Van GoghHuis in Zundert en aansluitend een expositie in de Van GoghGalerie. De aanmoedigingsprijs voor studenten van de academies in Breda en Den Bosch, die dit jaar voor de tweede maal is toegekend, is bedoeld ter ondersteuning van de start van hun loopbaan als kunstenaar.

De jury koos voor Floor Snels, omdat ‘haar werk opvalt vanwege kwaliteit en de verrassende omgang met een plek. Ze heeft zich grondig verdiept in de historie en identiteit van de omgeving en is bovendien interactie aangegaan met de bewoners. Dit heeft geleid tot interessante plannen om de aantrekkelijkheid van de locatie te versterken. De jury ziet in het gepresenteerde werk raakvlakken met de situatie in Van Goghs geboortedorp. Ze verwacht dat hierdoor iets moois kan ontstaan dat in potentie blijvend kan bijdragen aan versterking van de Van Goghbeleving in Zundert.

De Van Gogh AiR Prijs bestaat uit een maand residentie in de oude kosterswoning uit Van Goghs tijd en gebruik van het gastatelier. Aansluitend krijgt de winnaar een expositie in de Van GoghGalerie. Ook ontvangt de winnaar een kunstenaarshonorarium en materiaalvergoeding. De Van GoghGalerie verzorgt begeleiding, publiciteit en draagt bij aan publicatie van het werk. Floor Snels zal in december 2019 het gastatelier van het Van GoghHuis betrekken.

De Van Gogh AiR Prijs is een initiatief van de Van GoghGalerie in samenwerking met AKV|St Joost en wordt jaarlijks uitgereikt. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.