Vrienden

Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert

Markt 27
4881 CN Zundert
0765978590
[email protected]

Doelstelling:
De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert steunt het Vincent van GoghHuis in Zundert bij kunstaankopen, de organisatie van tentoonstellingen en publieksactiviteiten, de publicatie van catalogi, het ontwikkelen van winkelprodukten en werven van vrijwilligers. De stichting organiseert voor haar Vrienden allerlei activiteiten, waaronder lezingen en excursies.

Bestuur:
Alexandra van Dongen, voorzitter
Pieter Oudkerk, secretaris (afgevaardigde Stichting Van Gogh & Zundert)
Jan Bruijns, penningmeester
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Vrienden Nieuwsbrief maart 2024