Vrienden

Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert

Markt 27
4881 CN Zundert
0765978590
vrienden@vangoghhuis.com

Doelstelling:
De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert steunt het Vincent van GoghHuis in Zundert bij kunstaankopen, de organisatie van tentoonstellingen en publieksactiviteiten, de publicatie van catalogi, het ontwikkelen van winkelprodukten en werven van vrijwilligers. De stichting organiseert voor haar Vrienden allerlei activiteiten, waaronder lezingen en excursies.

Bestuur:
Monique Rombouts, voorzitter
Pieter Oudkerk, secretaris (afgevaardigde Stichting Van Gogh & Zundert)
Jan Bruijns, penningmeester
Tonny Schrauwen, bestuurslid
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Vrienden Nieuwsbrief maart 2021