Particulier

Vrienden ontvangen een pas waarmee ze gratis toegang hebben tot het Vincent van GoghHuis. Ze worden uitgenodigd voor openingen en andere activiteiten, zoals lezingen en excursies. Bovendien ontvangen ze geregeld een nieuwsbrief en krijgen korting op catalogi en artikelen uit de museumwinkel.

Voor € 30,- per jaar bent u Vriend of Vriendin van Van Gogh & Zundert. Een partnerlidmaatschap kost € 50,-.

Aanmelden

Soort Lidmaatschap
 

Vriend € 30,00
Partner € 50,00

 
 

Gegevens

 

Dhr.Mevr.

 

Uw naam (verplicht)

Naam partner

Straat + Nr. (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Land (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

En machtigt de Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert (tot wederopzegging) jaarlijks een bedrag € af te schrijven van bankrekening:

Ik accepteer de voorwaarden