Kunstfonds

De Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis verwerft en beheert een kunstcollectie ten behoeve van het Vincent van GoghHuis Zundert.

Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis

Markt 27
4881 CN Zundert
0765978590
[email protected]

Doelstelling:
– het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, bestaande uit een collectie van kunstwerken die is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd, alsmede het beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie; – het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:
Jack Roelands, voorzitter
Johan Brosens
Alexandra van Dongen
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Beleidsplan
Jaarrekening 2023