De wortels van een meester

Vincent van GoghHuis exhibition 'The Roots of a masster'

Expositie De wortels van de Meester

Collectie Vincent van GoghHuis

De vaste presentatie zoomt in op de jeugd van de kunstenaar. Vincent zelf neemt je bij de hand in een hoorspel dat verhaalt over zijn bijzondere band met zijn broer Theo en de bezorgdheid van zijn ouders. In projecties komt het Zundert van die dagen tot leven en herken je zijn liefde voor de natuur. Je krijgt een kijkje in de kunsthandel van de ooms, wordt getuige van Vincents worsteling met het geloof en je ontdekt hoe het de rest van de familie verging.

Vincent van Gogh werd de kunstenaar die hij was mede door die Zundertse jeugd. Hij werd een inspirator voor vele vakbroeders na hem en kreeg zelfs de titel ‘Vader van de moderne kunst’. Dat is het onderwerp voor de tweede ruimte in de vaste presentatie. In een poëtisch gemonteerde mix van kunstwerken en citaten blijkt de enorme impact die deze meester heeft gehad op talloze kunstenaars. De kunstwerken aan de wand getuigen daarvan.

Een intrigerend kijk- en luisterspel met Jochum ten Haaf in de rol van Vincent van Gogh.

‘Dankzij de functioneel ingezette technische snufjes komt hier in een tamelijk kleine kamer toch een hele geschiedenis tot leven.’ (De Volkskrant)

‘Zundert heeft zijn zwakke punt omgezet in een sterk punt: het gemis aan authentieke plekken is goedgemaakt door een levendige presentatie.’ (BN|DeStem)

Download hier de gratis wandelroute door Zundert.

Audiowandeling Vluchtpunten van schrijver en beeldend kunstenaar Dorien de Wit leidt je door het Zundert van Van Gogh.

Vincent’s Home
A digital reconstruction of Van Gogh’s birth house – The lost monument

Het oorspronkelijke geboortehuis van Vincent van Gogh, Markt 26 te Zundert, wordt digitaal nagebouwd in 3d op basis van oude kadasterkaarten, een bewaard gebleven foto, oude prenten en een reconstructie op basis van archiefonderzoek. Deze digitale reconstructie wordt het decor voor een online bezoek. Bezoekers kunnen ronddwalen door het gebouw, details van het interieur en voorwerpen bestuderen, maar ook familieleden en Vincent zelf ontmoeten. Zij vertellen verhalen over de geschiedenis van Van Gogh en Zundert.
Het virtuele Van GoghHuis kan bezocht worden zonder fysiek te reizen, vanuit alle locaties ter wereld. In plaats van het bestaande gebouw kan het oorspronkelijke geboortehuis worden bezocht. Het is dus in zekere zin authentieker. Via digitale technieken kunnen in het virtuele gebouw ook verhalen worden gepresenteerd en ontmoetingen plaatsvinden met Vincent en zijn familie. Daarbij kunnen interactieve elementen worden ingebouwd.

Producer: Vincent van GoghHuis
Director: Vincent Oudendijk
3D Design / Animation:  Studio APVIS
Writer: Roland van den Bergh
Mede mogelijk gemaakt dankzij het KickStart Cultuurfonds