Van Gogh Galerie

In de kosterswoning is een galerie gevestigd waar werk wordt getoond en verkocht van de kunstenaars die als artist-in-residence in Zundert hebben gewerkt.

Van GoghGalerie
Elisabethlaan 1a
4881 DA Zundert

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Toegang gratis.

Agenda:
Maart 2024
Tamara Muller
BE(E) ME / EAT ME

Tamara Muller heeft in februari 2024 gewerkt in het gastatelier naast het Van Gogh kerkje, waarbij het doodgeboren broertje van Vincent begraven ligt.

‘Vincent van Gogh was een vervang-kind’, aldus Muller, ‘een kind dat geboren wordt na de dood van een broertje of zusje. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de dood van een kind een traumatische gebeurtenis is voor een moeder en vader, en dat het een bepaalde invloed kan hebben op de relatie die de ouder krijgt met het kind dat erna geboren wordt. De binding tussen moeder en kind maar ook met de andere gezinsleden kan verstoord worden: een symbiose trauma.’

Ook Muller is een vervangkind, en is ervan overtuigd dat dat effect heeft op haar eigen jeugd en persoonlijkheid. Tijdens haar werkperiode in de kosterswoning ging ze op zoek naar manieren om ongrijpbaar verdriet, angst en onrust en hoe zich dat op latere leeftijd bij haar ontwikkelde te visualiseren. Met nadruk op het verband in zoeken naar identiteit en destructieve en wanhopige gevoelens zoals ook Van Gogh beschreef, het schilderen van het zelfportret en de liefde voor de natuur.

De residentie van Tamara Muller dient ter voorbereiding van een tentoonstelling later dit jaar in Stedelijk Museum Breda. Ook de resultaten van haar werkperiode in atelier De Moeren voorjaar 2023 worden daar gepresenteerd.