Organisatie

Ron Dirven, directeur-conservator
Eva Geene, coördinator | curator
Stephanie Bastiaansen, communicatie

Bestuur:
Johan Brosens, voorzitter
Pieter Oudkerk, secretaris
Lizan van Aert, penningmeester
Kees de Waard, bestuurslid
Birgitte Birnie, bestuurslid
Anton Valk, bestuurslid

Vrijwilligers gezocht!
Bij het Vincent van GoghHuis werken circa tachtig vrijwilligers onder leiding van de directeur-conservator en coördinator. De sfeer is er ongedwongen en gezellig. Liefde voor kunst en cultuur speelt binnen de werkomgeving een belangrijke rol. Onze vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage aan het positieve imago dat het Van GoghHuis sinds de opening in september 2008 uitstraalt. Gemiddeld duizend bezoekers bezichtigen iedere maand de exposities over Van Gogh & Zundert en over moderne kunstenaars die door Vincent van Gogh zijn geïnspireerd. Kerntaken van de vrijwilligers zijn het geven van voorlichting aan de VVV balie, bediening in de museumwinkel, kaartverkoop voor exposities, maar ook publieksbegeleiding, zoals suppoosten op zaal, begeleiden van schoolklassen en het geven van rondleidingen.

Elke vrijwilliger wordt gratis Vriend van Van Gogh & Zundert en kan daardoor profiteren van kortingsaanbiedingen en deelnemen aan Vriendenactiviteiten. Daarnaast organiseert het Van GoghHuis voor haar vrijwilligers diverse bijeenkomsten, waaronder eenmaal per jaar een speciale excursie. Voor wie zich verder wil ontwikkelen in de museale of VVV-sector krijgt daarvoor binnen het Van GoghHuis gelegenheid en ondersteuning. Wie minimaal één dagdeel per week beschikbaar is, kan zich als vrijwilliger aanmelden via 076 5978590 of [email protected].

Lees hier meer over ons vrijwilligersbeleid.

Stages
Het Vincent van GoghHuis is altijd geïnteresseerd in het begeleiden van stagiaires op het gebied van museologie, documentatie, kunsthistorie, recreatie en toerisme.
Voor meer informatie: [email protected].

Veiligheid en gedragsregels
In het Van GoghHuis moet iedereen zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen. Vaste medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Wij waarborgen dit door in regels vast te leggen hoe we met elkaar omgaan. En hoe we niét met elkaar omgaan. Dat zijn de Gedragsregels.

Om te zorgen dat die regels zo goed mogelijk tegenover onze bezoekers worden nageleefd hebben we de Preventie- en Integriteitsregeling vastgesteld. Daarin staat hoe we de vaste medewerkers en de vrijwilligers van het Van GoghHuis scherp houden op het nadenken over en het naleven van de gedragsregels. Er staat ook in wat bezoekers kunnen doen als ze vinden dat de gedragsregels niet zijn nageleefd.

De Regeling melding ongewenst gedrag gaat over de situatie dat (professionele of vrijwillige) medewerkers zich niet veilig voelen in de relatie met een andere medewerker. Zij kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen.