ANBI Vrienden

STICHTING VRIENDEN van VAN GOGH & ZUNDERT is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor 90 % inzet voor het algemeen nut. Een donatie aan een ANBI heeft voor u als donateur fiscale voordelen.
ANBI 81.79.79.761

Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert
Markt 27
4881 CN Zundert
076-5978590
[email protected]
Opgericht 11 mei 2007
KVK 20.13.16.23
Rabobank BIC RABO NL24
IBAN NL61RABO 0132454300
Aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea

Bestuur
Alexandra van Dongen, voorzitter
Pieter Oudkerk, secretaris (afgevaardigde Stichting Van Gogh & Zundert)
Jan Bruijns, penningmeester
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert steunt het Vincent van GoghHuis in Zundert middels het verstrekken van financiële middelen, bij kunstaankopen, de organisatie van tentoonstellingen en publieksactiviteiten, de publicatie van catalogi, het ontwikkelen van producten voor de winkel en het werven van vrijwilligers, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting organiseert voor haar Vrienden allerlei activiteiten, waaronder lezingen en excursies. Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert ontvangen geen beloning

Beleidsplan 2024 e.v.

jaarrekening 2022

jaarverslag 2021