ANBI kunstfonds

De Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis verwerft en beheert een kunstcollectie ten behoeve van het Vincent van GoghHuis Zundert.

Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis
KvK 52875822
IBAN NL57 RABO 0154183148
BTW nr 850642917
Markt 27
4881 CN Zundert
0765978590
[email protected]

Doelstelling:

  • Het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, bestaande uit een collectie van kunstwerken die is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt geactualiseerd, alsmede het beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:
Jack Roelands, voorzitter
Johan Brosens
Monique Rombouts
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Beleidsplan
Jaarrekening 2021