ANBI Gogh AiR

De Stichting Van GoghGalerie & Gastatelier voert een residentieprogramma uit in de voormalige kosterswoning naast de protestantse kerk in Zundert en in de Vlaamse schuur op Landgoed De Moeren.

Stichting Van GoghGalerie & Gastatelier
KvK 20147437
IBAN NL04 RABO 0146559029
BTW nr NL 820261944 B02
Markt 27
4881 CN Zundert
0765978590
[email protected]

Doelstelling
Het behouden, beheren en exploiteren van de voormalige kosterswoning van de protestantse kerk Zundert aan de Elisabethlaan 1a, als kunstgalerie, gastatelier en gastenverblijf ten behoeve van Van Gogh artist-in-residence; alsmede de Vlaamse schuur op Landgoed De Moeren aan de Moersebaan 1-sch te Klein-Zundert. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie
Curatoren: Ron Dirven & Eva Geene
Selectiecommissie: Ron Dirven, Eva Geene, Esther van Rosmalen & Marjolein van de Ven

Bestuur
Johan Brosens, voorzitter
Jan Arreman, penningmeester
Ad van Rosmalen, secretaris
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Activiteitenplan 2021-2024

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Vacature vrijwilligers:

De Van GoghGalerie is gevestigd in de oude kosterswoning naast de protestantse kerk van Zundert. Het huisje is in 1863 aangekocht door Vincents vader, ds Theodorus van Gogh. Inmiddels heeft het de status van ‘Van Gogh monument’, omdat het is verbonden aan de jeugdjaren van Vincent van Gogh.

Sinds 2011 is de kosterswoning in beheer van de Stichting Van GoghGalerie & Gastatelier. Het wordt gebruikt als gastverblijf voor hedendaagse kunstenaars die worden uitgenodigd naar Zundert te komen om in Van Goghs geboortedorp nieuw werk te maken. Voor dit doel is naast de kosterswoning een modern atelier gebouwd. Na afloop van de werkperiode exposeren de kunstenaars hun werk in de Van GoghGalerie, op de begane grond van de kosterswoning. Deze galerie is voor publiek geopend van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Vanuit de Van GoghGalerie worden ook exposities en kunstprojecten georganiseerd die o.a. plaatsvinden in het Vincent van GoghHuis en op het landgoed van Henriette & Richard Roland Holst (Landkunst op de Buisse heide).

Voor het beheer van de Van GoghGalerie is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die minimaal een paar middagen per maand de galerieruimte willen bemensen. Naast ontvangst van de bezoekers en het geven van toelichting op de exposities en de historie van de plek, onderhouden zij contact met de residerende kunstenaars en de tuinploeg van ‘Van Goghs moestuin’ (bij de kosterswoning). Daarnaast assisteren zij bij de organisatie van openingen. In overleg kunnen aanvullende activiteiten worden afgesproken op het gebied van publiciteit, educatie (workshops) of kunstinhoudelijk onderzoek.

Profiel:

 • affiniteit met het erfgoed van Vincent van Gogh
 • interesse in hedendaagse kunst
 • communicatief richting kunstenaars, bezoekers (toeristen) en mede-vrijwilligers
 • met name geschikt voor studenten van kunstopleidingen of senioren met culturele interesse en voldoende vrije tijd

Tegenprestaties:

 • mogelijkheid om ervaring en contacten op te bouwen in de kunstwereld
 • interne training en studie-mogelijkheden
 • gratis lidmaatschap van de Vrienden van Van Gogh & Zundert
 • uitnodigingen voor openingen, lezingen, excursies
 • jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst
 • reiskostenvergoeding
 • mogelijkheid om ‘in de geest van Van Gogh’ bij te dragen aan versterking van het kunstklimaat in zijn geboortedorp

Info: http://vangoghair.nl

Reacties naar: [email protected]