BIJ/NA 2023

16 september t/m 1 oktober 2023
StadsGalerij Breda
Deze zomer komen vier kersvers afgestudeerde kunstenaars samen met drie ervaren kunstenaars. Allemaal zijn ze afgestudeerd aan St. Joost School of Art & Design en gaan ze gezamenlijk werken aan het residency project BIJ/NA. Het dynamische proces in een niet- hiërarchische structuur en samen werken staan centraal.
Afgestudeerden van St. Joost School of Art & Design zijn elkaars collega’s in het werkveld, wat er bijzonder aan is dat ze altijd een gedeeld verleden blijven behouden; in zekere zin blijven ze één community. Deze community is informeel vrij hecht, maar voor buitenstaanders vrij onzichtbaar. Tijdens BIJ/NA – een project dat vanaf 2021 jaarlijks door St. Joost School of Art and Design, Stedelijk Museum Breda en de Van GoghGalerie in de StadsGalerij in Breda wordt georganiseerd – staat het versterken van dit nu nog informele netwerk en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen verschillende generaties beeldend kunstenaars centraal.Meet the artists
Dit jaar zijn Puck Kroon, Floor Snels, Marc Elisabeth, Noor Boiten, Maxim van der Vleuten, Roos Keetels en Lucy Schreurs de kunstenaars van BIJ/NA. Gezamenlijke werkperiode
Het project bestaat uit een werkperiode en een tentoonstellingsperiode. Tijdens de werkperiode wordt nieuw werk gemaakt en samen nagedacht over de manier waarop het werk kan worden gepresenteerd. Tijdens de tentoonstelling, die 16 september opent, worden de resultaten aan het publiek getoond. Als locatie voor het gehele project dient de StadsGalerij aan de Oude Vest 34, in het hart van de stad en als plek waar experiment mogelijk is door de ruwe uitstraling van het gebouw. Voor de vormgeving van het campagnebeeld en de registratie van BIJ/NA wordt ook de samenwerking met studenten van St. Joost School of Art & Design aangegaan. Zo ontwerpt 3e jaars student Isabelle Hoendervangers dit jaar het campagnebeeld en fotografeert 2e jaars student Joost van der Velden het werkproces.Let op: Locatie: StadGalerij Breda, Oude Vest 34. Toegang is gratis.