Van Gogh Kerk Open

Van Gogh Kerk Open
4 mei, 2024 Ron Dirven

Tijdens de zomermaanden is het Van Gogh kerkje in Zundert op zondagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur opengesteld voor publiek. Op de volgende data kunt u het Van Gogh monument van binnen bezichtigen: 26 mei, 2-9-16-23-30 juni 2024. Toegang is gratis. Gastdames en -heren zijn aanwezig om de bezoekers te ontvangen en te begeleiden.

De kerk behoort van oorsprong tot de Nederlands Hervormde Gemeente en dateert uit 1805. De kosten om de kerk te bouwen waren destijds circa 5.600 gulden. In 1849 werd ds. Theodorus van Gogh hier predikant. Hij werd bevestigd door zijn vader Vincent van Gogh, die predikant was in Breda.

De beroemde kunstenaar Vincent van Gogh werd in deze kerk gedoopt en ging zondags mee en luisterde naar de preek van zijn vader. Op het kerkhof bevindt zich het graf van de doodgeboren broer van de kunstenaar, die ook Vincent heette.

Sinds 1974 staat de kerk onder toezicht van Monumentenzorg. Er vonden regelmatig restauraties plaats. In 1994 was de laatste ingrijpende restauratie, waarbij onder meer de muren van een nieuwe verflaag werden voorzien. Er werd een galerij gebouwd, waarop een pijporgel werd geplaatst. Op de zolder kwamen nieuwe balken en het torentje werd vervangen.

De kerkgemeenschap van Zundert werd bijgestaan door de ‘Stichting Ad Usus Pios’, hetgeen betekent: ‘Tot vroom gebruik’. De stichting werd in 1913 opgericht. De kerk is in 1990 gefedereerd tot een Samen op Weg-gemeente met de Gereformeerde en de Lutherse kerkgemeenschap. Ze dient nu de Protestantse Kerk Zundert. Deze gemeente bestaat uit circa 300 leden.