Van GoghHuis kan door!

Van GoghHuis kan door!
21 oktober, 2017 Ron Dirven

Dankzij de hartverwarmende respons, vele donaties en diverse hulpacties kunnen we nu gelukkig melden dat de toekomst van het Van GoghHuis is geborgd. De crowdfunding heeft het beoogde bedrag opgeleverd. Een aanzienlijk deel daarvan bestond uit de opbrengst van de speciale benefietveiling via Catawiki, waarvoor tal van kunstenaars werken beschikbaar hebben gesteld. Maar ook acties zoals de rommelmarkt en verkoop van stekjes van Van Goghs Prunus hebben geld opgebracht.

Daarnaast heeft de provincie een tweejarige subsidie toegekend van € 80.000,- ten behoeve van het ‘artist-in-residence’ programma. Bovendien zijn onze gebouwen dankzij een royale gift van een nieuwe mecenas sinds augustus 2017 door de Stichting Huisvesting Vincent van GoghHuis in eigendom overgenomen, hetgeen ook een gunstig effect heeft op de jaarlijkse exploitatie.

Het Van GoghHuis kan weer een mooie tekomst tegemoet zien. We gaan door in een verdergaande samenwerking binnen Van Gogh Brabant, samen met onze partners in Etten-Leur, Nuenen, Tilburg en Den Bosch. Er komt een gezamenlijk programma rondom het erfgoed van Van Gogh. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.