BIJ/NA 2022

12 t/m 21 augustus 2022

Deze zomer komen drie kersvers afgestudeerde kunstenaars samen met drie ervaren kunstenaars. Allemaal zijn ze afgestudeerd aan St. Joost – School of Art & Design en gaan ze gezamenlijk werken aan het residency project BIJ/NA. Het dynamische proces in een niet- hiërarchische structuur en samen werken staan centraal.

Afgestudeerden van St Joost School of Art & Design zijn elkaars collega’s in het werkveld, wat er bijzonder aan is dat ze altijd een gedeeld verleden blijven behouden; in zekere zin blijven ze één community. Deze community is informeel vrij hecht, maar voor buitenstaanders vrij onzichtbaar. Tijdens BIJ/NA – een project dat vanaf 2021 jaarlijks door St Joost School of Art and Design, Stedelijk Museum Breda en de Van GoghGalerij in de StadsGalerij in Breda wordt georganiseerd – staat het versterken van dit nu nog informele netwerk en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen verschillende generaties beeldend kunstenaars centraal.

Meet the artists
Dit jaar zijn Kelly Christogiannis, Fedrik Vaessen, Loran van de Wier de drie kersvers afgestudeerde kunstenaars van BIJ/NA. De drie alumni zijn Isamo Thissen, Reinier Vrancken en Marit Biemans.

Kelly Christogiannis (Bergen op Zoom, 1996) studeerde in 2022 af aan AKV|St. Joost in Breda:
Ik verzamel als nostalgie verzamelaar momenten waarin mijn ouders faalden een goede tandenfee of Klaas Vaak te zijn, waarin ik (op het strand) roodverbrand een karpouzi at met een fles Chateau La Pompe, waarin mijn kat die Snoesje heette vlooien had en stropdassen droeg, waarin ik dood gegooid werd met boeken over de Griekse mythologie en “machtige mannen” in de Griekse cultuur, waarin al het eten in olijf olie drenkte, waarin ik niet meer geloofde in Sinterklaas, waarin ik Barbie poppen haatte en geen jurkjes wilde dragen en waarin ik zei dat ik alleen met een paard zou trouwen en nooit met een man. Ik maak werk over alle kleine dingen in het leven waar ik door geïnspireerd raak en waar je later op terug kan blikken met een lach en een traan of misschien alleen een lach of alleen een traan.

Fedrik Vaessen (Tilburg, 1994) studeerde in 2022 af aan AKV|St. Joost in Breda:
Ik zie mijn werken als organismen, overgoten met vloeistoffen, die verweven zijn met de door de mens gemaakte wereld. Deze lichamen bewegen door een ambigu gebied, waar wezens, objecten en elementen samenwerken. Het is een vreemde menging van alles op deze planeet met een organisch en mechanisch uiterlijk. Binnen dit terrein vind ik interessante plekken, die ik extraheer en gebruik als werk.
De mysterieuze onduidelijkheid van ons bestaan is brandstof voor mijn creaties. Je kunt sporen in hen vinden, die suggereren wat ze ooit waren of wat ze in de toekomst kunnen worden. Wanneer ik entiteiten construeer, gaan ze op een gegeven moment voor zichzelf keuzes maken.
Het assemblageproces bestaat uit vele substanties, zoals ongedefinieerde mechanische onderdelen, horens, mystieke ornamenten, buizen en wasachtige materie. Ik vind nieuwe buitenaardse vormen door te schetsen en te spelen met materialen. Deze verkenningen worden versmolten tot functioneel-onduidelijke sculpturen met symbolische en science fiction ondertonen.

Loran van de Wier (Tilburg, 1994) studeert in 2022 af aan AKV|St. Joost in Breda:
Het heeft geduld en precisie nodig. Het fermenteren van groentes, het ontwikkelen van foto’s en het maken van schilderijen. Fermentatie is een proces van belang waarbij bacteriën, schimmels en gisten worden toegelaten om het eten te verrijken. Fermentatie is een transitie of een vernieling van het ruwe materiaal door micro-organismen. Genegenheid en vloeistoffen zorgen er voor dat de bacteriën zich ontvouwen. Het zegt allemaal iets over de tijd en zijn fragiliteit. Fermenteren is een manier om je voedsel te bewaren en te conserveren door met precisie zout, suiker of zuren er aan toe te voegen. Schilderijen en foto’s zijn twee elementen die zicht goed schikken voor het archiveren van wat er zich in mijn atelier afgespeeld heeft. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is dat mensen betrokken worden bij mijn atelier, proces en ontwikkeling. Dat wil ik samen met de bezoeker beleven.

Isamo Thissen (1998 Nijmegen) studeerde in 2021 af aan AKV St. Joost in s’-Hertogenbosch:
De grond onder onze voeten is altijd getuigen van alles wat zich erop af speelt. Letterlijk en figuurlijk absorbeert het landschap alle vreugde en al het leed wat erover uitgeschonken wordt. Ze is de drager van ons gewicht en het archief van de menselijke activiteit. In haar zien we de afdruk van ons bestaan. Deze afdruk, de sporen die wij als mensen in het landschap achter laten, vertaal ik naar een nieuw beeld, dat tussen figuratie en abstractie balanceert.
Als kunstenaar neem ik de schoonheid die zich kan openbaren via het rampzalige onder de loep en breng een ode aan het landschap, met datgene wat daarin leeft en vergaat. 

Reinier Vrancken (Weert, 1992) studeerde in 2016 af aan AKV St. Joost in ’s-Hertogenbosch:
Zijn werk engageert met de realiteit en stelt de poreuze grenzen tussen representatie, informatie en betekenis op de proef. De combinatie van specifieke vormen en dichterlijk conceptualisme bezielen zijn artistiek proces op een manier waarop bestaande connotaties uitgespeeld kunnen worden en blootgelegd. De resulterende ready-mades en toeëigeningen zijn samenvoegingen van nieuwe onderliggende verbindingen die gegenereerd worden mede dankzij de door het werk teweeggebrachte omstandigheden. Vrancken’s praktijk is geënt op een voortdurende aandacht voor (im-)materiële sporen van aan- en afwezigheid en komt tot uitdrukking op de doorsnedes van de geleefde ervaring en de taal.
(Christina Li, 2021)

Marit Biemans (Amsterdam, 1995) studeerde in 2020 af aan St. Joost School of Art & Design in Breda:
In werken op papier en textiel hou ik mij bezig met cyclische processen die het fysieke en geestelijke bestaan in en om ons heen behelzen, dat zich voorbij de te meten grenzen manifesteert als één levende omgeving. Met zorg wordt dit gebied met pen en naald geschapen – waar zowel biotische als abiotische ogen, oren, neuzen en monden kunnen zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Waar het één naadloos overgaat in het ander, of aansluit als zijnde vruchtbare grond voor een nieuwe laag in deze sfeer. De werken kunnen gezien worden als een kleine lofzang voor de zotheid en schoonheid van hetgeen dat zo wezenlijkvoelt – het wezen van het wezen. 

Gezamenlijke werkperiode
Het project bestaat uit een werkperiode en een tentoonstellingsperiode van beide drie weken. Tijdens de werkperiode wordt nieuw werk gemaakt en samen nagedacht over de manier waarop het werk kan worden gepresenteerd. Tijdens de tentoonstelling, die 12 augustus opent, worden de resultaten aan het publiek getoond. Als locatie voor het gehele project dient de StadsGalerij aan de Oude Vest 34, in het hart van de stad en als plek waar experiment mogelijk is door de ruwe uitstraling van het gebouw. Voor de vormgeving van het campagnebeeld en de registratie van BIJ/NA  wordt ook de samenwerking met studenten van AKV St. Joost aangegaan. Zo ontwerpt 3e jaars student Isabelle Hoendervangers dit jaar het campagnebeeld.

Let op: Locatie: StadGalerij Breda, Oude Vest 34. Toegang is gratis.
Openingstijden:
Woensdag, donderdag en vrijdag: 12.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 11.00 – 17.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Witte Rook doet verslag van BIJ/NA 2022 in een reeks artikelen.

BIJ/NA is een residencyproject door Stedelijk Museum Breda, Van Gogh AiR en St Joost School of Art and Design.
BIJ/NA is onderdeel van het programma van Crossarts Breda en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds en de Gemeente Breda.