Maartje Wortel, writer-in-residence Buisse Heide

Maartje Wortel, writer-in-residence Buisse Heide
5 september, 2012 Thomas Dahm

Foutmarge

Een van de kunstwerken die in de route is geplaatst is een van hout gesneden ribbenkast die over het water (de turfvaart) in het bos hangt. Van tevoren is door een computer uitgerekend hoe het hout gezaagd moest worden om de ribbenkast zo precies en gelijk mogelijk te laten samenvallen met de natuur en dat de maten klopten. Toen het kunstwerk werd opgebouwd bleek dat de natuur zich niet laat kennen, computerberekeningen of niet; de maat klopte niet meer, de natuur was ondertussen haar gang gegaan. Ik herinnerde me een bezoek aan de dokter. Mijn vierde rib was gegroeid. Bovenop het bot verzamelde zich nog meer bot. De dokter stuurde me naar het ziekenhuis om foto’s van de rib te laten maken, de volgende dag moest ik bellen voor de uitslag. Het rib zag er niet goed uit en ik was erg bang dat het een ernstige ziekte was. Maar de dokter zei dat er niets aan de hand was, zo’n bot begint soms uit zichzelf te groeien. De uitslag van het ziekenhuis was: “Binnen de grenzen van normaal.”

0 Reacties

Laat een reactie achter